Utveckla potentialen i din organisation

Human Resources (HR) är ett brett område som kan vara både svårt och tidskrävande att hantera. Samtidigt är det avgörande för företagets utveckling men också för engagemanget och trivseln för alla i organisationen.

Baserat på över 30 års erfarenhet av förändringsproceser, organisationsutveckling och chefsstöd både som HR Manager i internationella koncerner och nu som egenföretagare erbjuder jag stöd och utveckling i personal- och HR-relaterade frågor, både operativt och strategiskt.

Ledarutveckling
Utvecklingsprogrammen kan ske över funktionsgränser i er organisation eller i ledningsgruppen. Upplägget utgår från organisationens ledarkultur och vision. Jag tror på att utgå från människors starka sidor och sätta dem i relation till miljön där de verkar.

Coaching
Precis som i Ledarutveckling är utgångspunkten organisationens kultur och vision. Utifrån individens mål arbetar vi fram en handlingsplan på både kort och lång sikt. Även här läggs tyngdpunkten på personens starka sidor.

Interim HR
Med min bakgrund inom HR tar jag interimsuppdrag på olika nivåer. Det kan vara som HR direktör/chef under en period eller med specifika uppdrag inom HR-området. Med utgångspunkt från det aktuella behovet av stöd eller expertkunskap diskuterar vi fram ett passande upplägg.

Som sagt, HR täcker ett brett område. Kontakta mig så hittar vi en lösning anpassad efter dina behov.

Anders Wramner

  
© Wramner organisationsutveckling AB 2019